Üretim Birimlerimiz

Boyarmadde Mutfağı

Boyarmadde Mutfağı

Otomasyon bölümü 3 ana bölümden oluşmaktadır.
1.      Kimyasal bölümü: Otomatik reçete sistemi ile tam entegre şekilde çalışan, her bir proses adımında gerekli olan kimyasalı otomatik olarak tartıp, boyama makinesine dozajlayan sistemdir. 2 ana kimyasal dozaj ünitesi bulunmaktadır.
2.      Boyarmadde bölümü: Boya mutfağı bölümünde 1 boyarmadde asansörü, 3 boya çözme tankı ve 3 makine dozaj ünitesi bulunmaktadır.
      Her bir boyarmadde; otomatik reçete sistemi ile entegre şekilde reçetede, belirtilen miktar kadar tartılır. Boyarmadde tartımı en ufak tolerans dışı tartımda çalışanı uyaran bilgisayar destekli otomatik tartım sistemi eşliğinde yapılmaktadır.
      Boyarmadde çözme tankları ise boyama makineleri ile direkt olarak bağlantılı ve kullanılacak boyarmadde grubuna göre programlanmış şekilde çalışmaktadır.
3.      Tuz – soda bölümü: İşletmede kullanılmakta olan sıvı tuz ve soda, otomatik reçete sistemi ile bağlantılıdır. Reçetedeki gerekli miktar tartılıp otomatik olarak boyama makinelerine dozajlanmaktadır.