Sosyal Sorumluluk

Özen Mensucat,Sosyal Sorumluluk,Örme Kumaş Boya

Sosyal Sorumluluk

• Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve diğer ilgili yasalara uygun olarak gerçekleştirmek. (Çalışma saatleri, ücret vb.)
• Tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın sosyal sorumluluk standartlarına uymalarını sağlamak.
• Firmamızda hiçbir şekilde çocuk işçilerin veya  18 yaşın altında işçilerin  çalışmasına izin vermemek.
• Firmamızda hiçbir çalışanı zorla çalıştırmamak.
• Firmamızda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerinin uygulanmasını sağlamak.
• Çalışanların yasal haklarını kısıtlamamak.
• Firmamız içinde ve dışında  ırk, milli köken, dil, din, engellilik ve cinsiyet ayrımı  yapmamak.
• Firmamızda bedensel cezalandırma, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü kötü muamele yapmamak.
• Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
• Sosyal sorumluluk standardına ait tüm bilgilerin paylaşılmasını ve ulaşılabilmesini sağlamak.