Kalite Politikamız

Özen Mensucat,Toplam Kalite Yönetimi,Örme Kumaş Boya

Kalite Politikamız

Özen Mensucat Boya ve Terbiye İşletmeleri A.Ş. örme kumaş terbiye alanında uzmanlaşmış bir işletmedir. Özen Mensucat’ın amacı ; müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mamüller sunmayı öngören, müşteri odaklı Kalite Yönetim Sistemini işletmeye yerleştirmek ve bu sistem gereği bütün birimlerin aynı hedef doğrultusunda ortak çalışmasıyla kuruluşumuzu  kalite, hizmet, verimlilik, fiyat ve pazar payı açısından uluslararası boyutta rekabet edebilir seviyede örme kumaş terbiye hizmeti sunan bir sanayi kuruluşu haline getirmektir.

 

Müşterilerimizin beklentilerinin de ötesinde hizmet üretmek amacıyla, tüm bölümlerde Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve bu anlayışın gerektirdikleri esas alınacaktır. Dolayısıyla en önemli ürünümüz Kalite olacaktır. Bir işletme kültürü olarak, amacımız Kaliteyi kontrol etmek değil, üretmektir. Bu doğrultuda tüm birimlerde mükemmellik doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Bu anlayış ve görüş altında Özen Mensucat’ ın  Kalite Politikası:

 

·       Müşteri isteklerinin Özen Mensucat’ın tüm çalışanlarınca titizlikle incelenerek müşteri tatmininin sağlanması,

 

·       Kalite tanımımüşteri, talep ve ihtiyaçlarına uygunluk olduğu inancıyla, müşteri isteklerinin en uygun ve kısa zamanda karşılanması,

 

·       Müşterilerimizden gelebilecek şikayet ve önerilerin en önemli kalite referansı olarak kabul edilmesi,

 

·       T.C. mevzuatlarına, müşterilerin istediği uluslararası mevzuatlara ve müşteri standartlarına uyulması,

 

·       Kalitenin  iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai mamulün ve hizmetin üretimi için tüm Özen Mensucat personelinin bu çalışmalara katılımının sağlanması ve gerekli teknolojik imkanların temin edilmesi,

 

·       Tüm çalışanlarımız için sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,

 

·       Kalite hepimizin sorumluluğundadır anlayışı ile Özen Mensucat organizasyonu içindeki tüm bireyler arasındaki olumlu insani ilişkilerin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve çalışanların her bakımdan mutlu olmalarının sağlanması,

 

·       Kalite ve ilgili tüm kavramların Özen Mensucat çalışanları tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde anlaşılmasının temini,

 

·       Kullanılan boyarmadde, kimyasal ve diğer hammaddelerin tedarikinde kalite sistemimize uygun “seçilmiş tedarikçilerden” yararlanılması ve aynı zamanda tedarikçilerimizin de kuruluşumuzdan memnun olmalarının sağlanması,

 

·       Toplam kalite anlayışımız gereği çevreye saygılı olmaktır.

 

 

 

Özen Mensucat tarafından, referans standart olarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi  seçilmiş ve işletmemizin tüm bölümlerinde kalite anlayışı bu standardın gerekleri doğrultusunda tesis edilmiştir. Özen Mensucat’ın tüm çalışanları bu standardın muhtevasına uygun olarak hazırlanan Kalite El Kitabı, Kalite Prosedürleri ve Talimatlarına uygun çalışmalarını sürdürmektedirler. 

 

SIFIRHATA’yı hedefleyen Özen Mensucat Kalite Yönetim Sisteminin planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü işletmede Kalite Müdürlüğünün koordinasyonunda ve tüm çalışanların sorumluluğunda olup ilgili prosedürlerle dokümante edilmiştir.

 

Yaptıklarımızla yetinmeyip daha iyi ve hatasızı aramayı, sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi temel alan Kalite Politikamızın tüm Özen Mensucat çalışanlarınca anlaşılıp uygulanacağını taahhüt ederiz. 

  

                                                                                                                                                              GENEL MÜDÜR   

                                                                                                                                                            Ahmet TEMİROĞLU