İş Sağlığı ve Güvenliği

Özen Mensucat,İş Sağlığı ve Güvenliği,Örme Kumaş Boya

İş Sağlığı ve Güvenliği

                                        

 Örme kumaş boya ve terbiye alanında faaliyet gösteren Özen Mensucat A.Ş., kalite ve çevre konularında ki hassasiyetini, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da göstermektedir. Bu konuda bilimsel teknik ve standartlardan yararlanmakta ve “İş Sağlığı ve Güvenliği”ni birinci önceliği olarak görmektedir.

Bu bilinçle hareket eden Özen Mensucat, iş sağlığı ve güvenliği politikası kapsamında aşağıdakileri taahhüt etmektedir;

¨      Tüm faaliyetlerimizin T.C. İş Hukuku Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri hükümlerine uygun olmasını sağlamak,

 

¨      Müşterilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili taleplerini karşılamak,

 

¨      İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler düzenleyerek tüm çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmak,

 

¨      Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin/taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini mümkün olduğunca en aza indirecek önlemler almak ve süreçleri iyileştirerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda performans artırıcı çalışmalarda bulunmak,

 

¨      Oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 

 

¨      Yeni teknolojiler ve üretim teknikleri ile iş güvenliği risklerini sürekli azaltmak,

 

¨      İş sağlığı ve güvenliği konularında hazırlanan prosedür ve talimatlara uymak,

 

¨      İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini periyodik olarak gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.

 

                                                                                                                                                            Genel Müdür

                                                                                                                                                              Ahmet TEMİROĞLU