Enerji Politikamız

Özen Mensucat,Enerji Politikamız,Örme Kumaş Boya

Enerji Politikamız

Özen Mensucat A.Ş ;
Örme kumaş boyama ve terbiye sektöründe kendi enerji tüketimini  sürekli azaltarak, çalışmalarının uzun vadeli  çevresel  ve ekonomik sürdürülebilirliğini arttırma çabası içindedir. Bu kapsamda ;
 
Enerji verimliliği hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Enerji tüketim hedeflerini belirleyip sürekli izlemeyi ve raporlamayı,

Tesislerimizde, donanımlarımızda, sistemlerimizde, proseslerimizde ve yeni ürün tasarımında  enerji performansını göz önünde bulundurmayı,

Ürün, ekipman ve hizmet satın alımlarında enerji verimliliğini dikkate almayı,

Doğal kaynak tüketimini sürekli azaltmayı,

Firma içinde ve dışında enerji verimliliğini yükseltecek aktivitelere katılım sağlamayı ,  elde edilen tecrübeleri diğer firmalarla, müşterilerimizle , tedarikçilerimizle  paylaşmayı ve onları bilinçlendirmeyi,

Enerji verimliliği  ile ilgili çalışmalara tüm çalışanların katılımını sağlayarak kuruluş genelinde  enerji verimliliği kültürü oluşturmayı,

Enerji kullanımıyla ilgili güncel yasal mevzuatları ve diğer gereklilikleri takip etmeyi ve gereklerini yerine getirmeyi,

Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

taahhüt ederiz.
                                                                                                                                        Genel Müdür      
                                                                                  Ahmet TEMİROĞLU