İ.K. Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikamız

• Değer katmayı, sürekli gelişmeyi, takım ruhunu ve şeffaflığı destekleyerek, Özen Mensucat' ı bölgesinde ve sektöründe çalışmak için heyecan duyulan; çalışanlarımızın, aileleriyle birlikte mutlu olduğu bir organizasyon haline getirmek.
• Belirlenen insan kaynakları misyonu doğrultusunda üst yönetim ile ortak bir dil oluşturmak ve aynı dili konuşmak.
• İnsanı; tüm canlılar içerisinde en değerli ve en karmaşık varlık kabul ederek, tüm olaylara çok boyutlu ve sabırla yaklaşmak.
• Tüm çalışanları her açıdan iyi tanımak amacıyla; onlarla samimi, dürüst ve uzun vadeli dostluk ilişkileri kurmak.
• Organizasyonun, tüm fonksiyonlari konusunda genel bilgi sahibi olmak.
• Organizasyonun, işin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılarken etkin, yeterli ve güven veren bir takım olmak.
• Şu anda var olan ve gelecekte oluşacak nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için tüm fonksiyonlarımızda bilimsel yöntemler kullanmak.
• İnsan Kaynakları fonksiyonlarının tamamında tüm çalışanlarla koordineli çalışmak.
• Tüm çatışma alanlarında çalışanların kişiliğine ve kültürel değerlerine saygılı kalarak yol gösterici, samimi, gerçekçi ve tarafsız bir katalizör olmak.